CBM13_e112

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins335
Number of CAZy proteins with ECs141
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains321
Number of HMM domains321
Number of HMM domains after cd-hit127
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs139

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
2.4.1.41 141
ABI31292.1 BAG54116.1 BAB15027.1 CAD44536.1 AAH21504.1 BAC25984.1 AAM62405.1 AAD45821.1 NP_652069.2 AAI01034.1 BAD93346.1 AAI19325.1 NP_065207.2 AAI01033.1 BAF85751.1 NP_001022644.1 AEG66944.1 AAQ56702.1 CAD44541.1 AAA68489.1 AAH38440.1 NP_611043.1 AAH34185.1 BAC07181.1 NP_610256.1 AAI13566.1 API81389.1 CAC42318.1 NP_078918.3 AAQ06668.1 CAA19707.1 NP_077349.1 AAA30532.1 AAC13674.1 CAM83953.1 AAK66862.1 CAA69876.1 BAG35722.1 AAF59298.1 AAE24810.1 CAF85889.1 AAF53391.1 BAC11118.1 AAI19327.1 ABA38430.1 NP_803485.1 BAC54545.1 AAC13669.1 AAI13568.1 CAC80100.2 BAG54747.1 API81392.1 BAB15105.1 AHW56483.1 CAA69875.1 ACC22266.1 CCD62541.1 CAB57897.1 CAM83954.1 AAH36390.1 AAY14678.1 NP_498722.1 BAE35316.1 AAD38630.1 AAB58301.1 CAD38481.1 BAE32989.1 BAG52560.1 AAM62406.1 NP_056551.2 BAB15297.1 BAA12800.1 AAH90962.1 BAG59418.1 AAM29416.1 BAG60038.1 AAH36145.1 NP_766039.2 NP_608906.2 AAI01035.1 AAN94203.1 AAC13679.1 AAC50327.1 BAJ10977.1 AAH43331.1 CAB55352.1 BAE28617.1 BAE31844.1 BAG36187.1 AAC13676.1 CAC79625.3 NP_443149.2 CAA63371.1 API81388.1 BAH12901.1 AAC52511.1 AAL25377.1 NP_056552.1 AAC13675.1 AAB58477.1 NP_003765.2 NP_004473.2 CAA59380.1 BAC28317.1 NP_725472.1 CAG32964.1 CAG32962.1 NP_071370.2 AAH57882.1 BAE28303.1 AAQ56699.1 AAG13184.1 AAM70974.1 AAI14506.1 ACC22256.1 AAH11428.1 AAH13945.1 BAC33618.1 BAB15338.1 NP_009141.2 BAE36442.1 AAE24816.1 CAC42317.1 CAC79626.1 CAD44533.2 ABA38425.1 BAC40096.1 AAI01032.1 AAF58130.1 AAH35822.2 AAF52218.2 AAH56215.1 CAI46621.1 NP_038842.3 API81394.1 ACC22253.1 CAD44535.1 AAN94205.1 AAH36143.1 BAE22551.1 AAB09579.1
- -
-