CBM18_e40

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins643
Number of CAZy proteins with ECs105
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains631
Number of HMM domains631
Number of HMM domains after cd-hit189
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs105

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
3.2.1.14 105
BAA03749.1 ACC68684.1 CAA34813.1 BAA82814.1 AAM10081.1 BAS93903.1 ADN39439.1 CAC14014.1 BAA82816.1 BAG92366.1 BAA82825.1 ADM86858.1 BAB18519.1 QEL09554.1 ABC04847.1 ALO61073.1 CAA35945.1 CAA01530.1 BAA82819.1 BAS93905.1 AAG51023.1 CAA40107.1 CAC17793.1 AEF59000.1 AAB68047.1 BAC76690.1 CAA60590.1 ADI56257.1 BAD61800.1 AEF58999.1 BAD61801.1 CAA38249.1 AAU10808.1 AAF17593.1 CAA64868.1 AAB01895.1 CAN76701.1 BAA03750.1 ABD64684.1 ABU25226.1 AAG23965.1 BAA82810.1 AAK01734.1 AAA18586.1 ABL74564.1 CAA01263.1 BAA82811.1 AAG53609.1 ABD66068.1 AAA34070.1 BAA31131.1 AAE52534.1 BAD61708.1 AAB23374.1 CAA01356.2 BAA03751.1 BAA82823.1 AAN93817.1 BAF20540.1 AAB67842.1 ABC04842.1 BAA82820.1 BAF17392.1 BAD61709.1 ACE79210.1 CAA34812.1 ABB53242.1 BAG12896.1 ACN96317.1 AEE75203.1 BAS99595.1 BAB03157.1 NP_566426.2 AAC16011.1 BAF17390.1 BAA82824.1 CAA45822.1 BAA82813.1 BAA82822.1 ABD64683.1 CAA10189.1 BAA82817.1 CAB01591.1 BAA82815.1 AAM49597.2 AEF59005.1 AAD11255.1 BAA82818.1 BAA82821.1 CAA90970.1 AAT85136.1 ABD92819.1 AAK96819.1 AAA75196.1 AAN93816.1 BAG87832.1 BAA82812.1 AAA32769.1 BAS99596.1 BAA25638.1 ABD47583.1 AHB62682.1 CAA39535.1 AAC16010.1 AAF02299.1
- -
-