CBM48_e3

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins14267
Number of CAZy proteins with ECs80
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains14069
Number of HMM domains14069
Number of HMM domains after cd-hit2573
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs78

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
3.2.1.68 75
ABA70416.1 CAZ78881.1 ANM62440.1 CAF20443.1 CAC07515.1 AAP88032.1 AAN89211.1 AEC09752.1 AEE82713.1 BAB99500.1 CAP11380.1 BAF24185.1 AAB63356.1 AAE25387.1 BAA11864.1 ACC05670.1 AAL31015.1 CCH25246.1 NP_181522.1 CAK31210.1 AAL31016.1 AAM13879.1 AAA58229.1 NP_192641.2 AII21927.1 AYG17627.1 ACN29676.1 AAM81590.1 AAM91673.1 AAQ56791.1 CAB78026.1 AEV92948.1 AAK42273.1 AAN89215.1 CAA00929.1 CAC82925.1 BAA29041.1 AAQ71618.1 AAB95278.1 AAY75324.1 ALI38889.1 AAN17420.1 AAB97167.1 AAA91298.1 AAA25855.1 ACY56086.1 AIZ89569.1 BAC75533.1 QXJ29377.1 BAA82695.1 AVI53590.1 AAA98735.1 AAE45696.1 CAC41016.2 ABE20876.1 CAC25860.1 CAC07514.1 BAQ22171.1 AAQ71617.1 AAC76456.1 ANM62439.1 ABA70415.1 AAE25386.1 AAA25854.1 AAE45700.1 NP_417889.1 CAA69504.1 BAE99109.1 BAT06299.1 AAR75249.1 ABV71062.1 AMC96314.1 AAP85534.1 ACG43008.1 AUG18134.1
2.4.1.25 4
3.2.1.- 1
- -
-