GH14_e0

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins826
Number of CAZy proteins with ECs130
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains773
Number of HMM domains773
Number of HMM domains after cd-hit196
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs128

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
3.2.1.2 130
AAM27213.1 ADB54608.1 AAZ38831.1 CBD02717.1 QTO06096.1 QTO06106.1 CAB80858.1 AAL77747.1 AAC67246.1 AEE76832.1 AFI56496.1 CAD61986.1 QTO06094.1 AAK56281.1 CAW99422.1 BAF93959.1 AEE81889.1 AAK27799.1 AAB34026.1 CBD02761.1 AEE83568.1 BAF26712.1 AAM20167.1 ACN24987.1 QTO06095.1 AAM65134.1 AEE83569.1 QTO06105.1 ANM67544.1 AAK96508.1 AAR18251.1 AAL73210.1 QTO06085.1 ACF05415.1 AAG44882.1 CAW93915.1 AAO00663.1 AGY14534.1 QTO06089.1 BAT11208.1 BAS82226.1 AAL11567.1 AGY14531.1 CAW93938.1 CAA81091.1 ANM67545.1 AAK31632.1 AAK84008.1 BAD93288.1 AAK57827.1 CAA77817.1 AAO00664.1 QTO06103.1 AGY14523.1 BAG90332.1 BAA07842.1 BAE98501.1 AEE83848.1 AAG25638.1 QTO06084.1 AAL67089.1 QTO06102.1 QTO06099.1 CAB58423.1 AAG25637.1 QTO06091.1 BAA20453.1 BAB03009.1 AGY14526.1 CAA50551.1 QTO06100.1 QTO06083.1 AAC67245.1 CAB10300.1 QTO06086.1 QTO06104.1 CAW99475.1 BAA00828.1 BAG91188.1 NP_189034.1 ACX05372.1 BAA09462.1 BAE98433.1 CAW99452.1 AGY14525.1 AAM98288.1 QTO06097.1 QTO06098.1 QTO06087.1 QTO06107.1 BAA04815.1 AAC13634.1 CAD5326709.1 BAB39391.1 BAD93290.1 AAL31225.1 NP_567523.1 QTO06090.1 NP_567460.1 BAH19577.1 AAA32737.1 ACF05414.1 QTO06093.1 CAA36556.1 CBD02742.1 CAB80980.1 BAA09793.1 CAC16789.1 BAH20736.1 AAZ38832.1 BAD93291.1 CAB46051.1 NP_191958.3 QTO06101.1 BAD93289.1 QTO06092.1 AAA33941.1 QTO06088.1 AGY14533.1 BAF10840.1 AAY40266.1 CAB78563.1 CAX51376.1 BAF93949.1 CAW93885.1 AAD15902.1 AAD04188.1 AAP54185.1 BAA02286.1 BAA08741.1