GH16_e230

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins1412
Number of CAZy proteins with ECs73
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains1279
Number of HMM domains1279
Number of HMM domains after cd-hit408
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs73

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
2.4.1.207 73
AAL07050.1 CAB78455.1 ABY79073.1 AAC09388.1 AAD12249.1 AAW28549.1 BAF01226.1 CBD24784.1 CBD24810.1 AEE85118.1 CBD24775.1 CBD24884.1 CBD24829.1 CBD24827.1 CAB39603.1 NP_200564.1 CBD24822.1 AAA32828.1 AAK96616.1 BAF02097.1 AAB18368.1 AAA92363.1 AAM63080.1 AAK76539.1 ACD03215.1 AAL05902.1 CAB10192.1 CBD24837.1 BAA09783.1 CBD24834.1 BAJ89557.1 AAL38614.1 AAL47378.1 AAM13182.1 CBD24836.1 CAB52471.1 ACH17565.1 AED96915.1 BAH20391.1 CAA63662.1 BAB08791.1 AAM47963.1 AAN60350.1 AAM62691.1 CAB81020.1 NP_194312.1 NP_194756.1 AAD45123.1 CBD24776.1 AAC05572.1 AAC98464.1 AAK56251.1 AAL34201.1 AEE85745.1 AAO30048.1 BAJ98866.1 AAL24355.1 AAK96738.1 AAM64835.1 ANM63024.1 BAA03921.1 AEC06021.1 AEE83378.1 NP_193149.2 CAA58002.1 CAB79437.1 CAA63663.1 AAK59660.1 AAO00727.1 BAA13163.1 AAN87142.1 CBD24844.1 NP_178708.1