GH19_e1

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins1191
Number of CAZy proteins with ECs162
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains1127
Number of HMM domains1127
Number of HMM domains after cd-hit358
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs161

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
3.2.1.14 162
BAA03749.1 ACC68684.1 CAA34813.1 AAM10081.1 BAA82814.1 AAP54865.1 BAS93903.1 ADN39439.1 CAC14014.1 BAA82816.1 BAG94083.1 BAA82825.1 AAA64999.1 BAG92366.1 ADM86858.1 AAD54934.1 AAF64475.1 BAB18519.1 ADF87393.1 ABC04848.1 QEL09554.1 ABC04847.1 ALO61073.1 CAA35945.1 CAA01530.1 BAF10785.1 BAA82819.1 BAS93905.1 AAG51023.1 CAA40107.1 AAA34106.1 CAA47921.1 CAC17793.1 AEF59000.1 BAC76690.1 AAB68047.1 CAA60590.1 ADI56257.1 AAD54936.1 BAD61800.1 AAC95376.1 AEF58999.1 BAD61801.1 CAA35790.1 AAD03614.1 AAU10808.1 CAA38249.1 CAA35789.1 CAA64868.1 AAB01895.1 AAF17593.1 AAA64998.1 AAE52537.1 AAG13608.1 CAN76701.1 AAE52538.1 AAA34107.1 BAA03750.1 ABD64684.1 ABU25226.1 AAG23965.1 BAA82810.1 CAA33407.1 BAT11881.1 AAK01734.1 AAA18586.1 AAB01339.1 BAK08350.1 CAA40208.1 ABL74564.1 CAA92277.1 CAA01263.1 BAA82811.1 AAG53609.1 ABC04850.1 AAA34070.1 CAA93847.1 AAE52534.1 BAA31131.1 ABD66068.1 BAD61708.1 AAB23374.1 CAA01356.2 AAB23919.1 BAA03751.1 BAA82823.1 AAN93817.1 BAA33971.1 BAF27110.1 AAB67842.1 BAF20540.1 BAG91751.1 ABC04842.1 BAA82820.1 BAF17392.1 BAD61709.1 ACE79210.1 CAA34812.1 ABB53242.1 CAA55883.1 AAB58239.2 BAG12896.1 AAF69836.1 AAD54935.1 ACN96317.1 AEE75203.1 BAB03157.1 NP_566426.2 AAA34219.1 AAC16011.1 BAS99595.1 CAA01693.1 AAA32941.1 BAF17390.1 BAA82824.1 ABC04851.1 BAA82813.1 BAS82154.1 CAA45822.1 AAE52532.1 AAT66917.1 BAA82822.1 ABD64683.1 CAA10189.1 AAL34317.1 BAA82817.1 CAB01591.1 BAA82815.1 AAM49597.2 AEF59005.1 AAD11255.1 BAA82818.1 BAA82821.1 AFH78563.1 CAA90970.1 AAA56786.1 AAT85136.1 ABD92819.1 AAK96819.1 QHN77092.1 AAA75196.1 AAN93816.1 BAG87832.1 CAA56946.1 AAC36359.1 BAA82812.1 AAG53610.1 CAA02316.1 AAA32769.1 BAA31997.1 BAS99596.1 BAB18520.1 BAA25638.1 ABD47583.1 AHB62682.1 CAA57773.1 BAF99002.1 CAA39535.1 AAC16010.1 AAX20032.1 CAA07413.1 AAF02299.1