GH2_e29

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins3674
Number of CAZy proteins with ECs89
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains2908
Number of HMM domains2908
Number of HMM domains after cd-hit323
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs89

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
3.2.1.31 89
BAG61991.1 AAK29422.1 AKE28838.1 AAB30197.1 AAR75622.1 EEU97254.1 AAA41228.1 NP_416134.1 CAJ55495.1 CAC41171.1 AAV91792.1 BAG35619.1 AAA63309.1 NP_034498.1 AAS22718.1 AAA37697.1 AAV91785.1 AAQ96851.1 CAA68705.1 AAA52561.1 CAC41170.1 CAJ55496.1 EEN81625.1 AAR75621.1 AAA63308.1 AAQ76046.1 AAH71226.1 ACM86199.1 BAE34865.1 CAJ55498.1 ACI18585.1 BAE29265.1 AIZ91278.1 ACH09936.1 AXB29257.1 AAR75619.1 CAJ55500.1 AAC48809.1 AAV91790.1 ABE20937.1 AAR75627.1 BAE23021.1 AMC98822.1 AGL49990.1 BAB79853.1 CUO31707.1 NP_058711.3 AHD19030.1 AAA68923.1 AAD01498.1 CAJ55499.1 AAD36143.1 NP_000172.2 CAD12654.1 BAE35155.1 ACR88323.1 AAR75620.1 ACU21612.1 ALI40610.1 AAR75615.1 AAP86274.1 ABH92596.1 AUG16387.1 ABP04762.1 AYG19328.1 BAG64768.1 AAQ41980.1 BAD97126.1 AAM99585.1 AET42956.1 ABU68712.1 AEK69352.1 AAR75623.1 ACR73734.1 AAV91787.1 AAA98623.1 AAH14142.1 BAE35384.1 AEP39213.1 AAA63307.1 AVI56132.1 AAC74689.1 AAD01499.1 ATP00638.1 AAV91788.1 AAK07836.1 CAJ55497.1 BAE36917.1 AAA37696.1