GH70_e0

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins691
Number of CAZy proteins with ECs111
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains667
Number of HMM domains667
Number of HMM domains after cd-hit106
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs111

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
2.4.1.5 85
ACK38202.1 AAU08008.1 CAA77898.1 BAA26105.1 CAK96134.1 AAA88588.1 ADB43097.3 ACK10799.1 ARI60278.1 AAC63063.1 CDX66641.1 CCK33643.1 BAA26115.1 CAK96150.1 ABV09519.1 ACT20911.1 CAG27603.1 ABN29064.1 BAA14241.1 AAQ98615.2 BAA26101.1 AAU08001.1 BAA26114.1 AAD10952.1 CDX67012.1 BAA26120.1 CDX66820.1 AAA26896.1 BAF96719.1 CAD22883.1 ABF85832.1 AAQ17210.1 AAC43483.1 ACA83218.1 AAU08004.1 CAL00148.1 AAU08006.1 AAG38021.1 AAG61158.1 AHU88292.1 BAA26121.1 BAA26110.1 BAA09792.1 BAC07265.1 CCK33644.1 ACK10800.1 BAA95201.1 BAA02976.1 BAA26102.1 BAA26107.1 ABN29063.1 AAA88592.1 BAA26111.1 ARI60279.1 CDX65712.1 AAA26898.1 AAA88589.1 AAB40875.1 BAA26109.1 AAE35922.1 CAA77901.1 ARI60600.1 AAU08011.1 CAB76565.1 CAA77900.1 BAA26103.1 CCF30682.1 AFP53921.1 CDX66895.1 AAC41413.1 CAK97858.1 ABC75033.1 AAC41412.1 AAY05980.1 AAS79426.1 QBZ05712.1 BAA26106.1 BAA26119.1 ACK38203.1 AAB95453.1 AAA26895.1 AKE50934.1 BAA90527.1 BAA26113.1 ACY92456.2
2.4.1.- 14
2.4.1.140 12