GT11_e46

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins297
Number of CAZy proteins with ECs169
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains289
Number of HMM domains289
Number of HMM domains after cd-hit48
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs166

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
2.4.1.69 169
AAZ81507.1 AAP35303.1 AAD24468.1 BAC26862.1 CAA56513.1 AAB81884.1 AYO99703.1 QPD00991.1 AXZ96473.1 AVI68889.1 CAA67931.1 CAQ81983.1 ABC14171.1 AAI03558.1 ABA36515.1 AAD24470.2 AAB81883.1 QUF99618.1 AAI03559.1 BAB68628.1 CAA67932.1 AXX39110.1 AAB02984.1 AFS30924.1 AAF14068.1 AAX14047.1 CAA62669.1 CAA71008.1 AII25874.1 CAD99177.1 BAA20560.1 AGY31283.1 AIT68783.2 AAQ77728.1 AIU94776.1 AAU47383.1 AAF03411.1 NP_032077.2 CAQ56300.1 QOI91010.1 ABC59307.1 AAF72200.1 CAQ81980.1 AFO67890.1 BAA20557.1 ACM85855.1 AAR79187.1 QYF06716.1 AAC53492.1 AAF14070.1 AXZ96475.1 QOL09538.1 BAA21741.1 AAF59832.1 QOI91018.1 ABU75130.1 BAA13944.1 BAA20559.1 ACN41952.1 BAB68633.1 BAA21880.1 BAA20556.1 AAF14069.1 ABU75131.1 BAB68629.1 AAW82437.1 BAA20558.1 NP_000139.1 AHJ09662.1 AGU16805.1 NP_000502.4 AAF14063.1 AHJ09661.1 BAE23444.1 APA62671.1 BAA13943.1 AAC09170.1 NP_803465.2 CAQ81978.1 CAQ81981.1 AAT42242.1 BAA31129.1 BAA21742.1 AMZ03358.1 AAI00714.1 BAA21879.1 AYE54373.1 ABA36516.1 BAB68635.1 AAQ53561.1 AAI15948.1 AAH74732.1 AAI03560.1 AAL06322.1 ABE21925.1 AAI09146.1 BAA31127.1 AAC24453.1 NP_112515.1 AAF07933.1 BAA11638.1 CAA71009.1 AAR79188.1 AAV65715.1 CAQ81979.1 NP_061364.2 AXZ96476.1 ART90852.1 AAY96648.1 BAC28338.1 ACM82960.1 CAQ81985.1 AAI09147.1 CAA56512.1 AIU94775.1 ADX86835.1 AAC16887.1 CAQ68511.1 QQG64118.1 AYE54370.1 QUF99619.1 ABU75132.1 BAB68734.1 BAA21684.1 AAQ77727.1 AAI34579.1 ABC59308.1 AAF45146.1 AMY26656.1 AAF25585.1 AAC14695.1 CAQ81984.1 ARV88475.1 AAF14067.1 AAD24469.1 AYE54369.1 AAB41514.1 BAA31130.1 BAB68732.1 NP_803466.1 AAF59833.1 CAC81751.1 AAB41515.1 BAF82966.1 AAF14066.1 ADP20182.1 AAV51818.1 AAD25352.1 AEA76422.1 CAQ56301.2 AAF14065.1 ABA36514.1 CAQ81982.1 ABG67001.1 ACT82507.1 BAA31128.1 CAQ81977.1 BAA29047.1 BAA31692.1 CAA93435.1 BAB68735.1 AAF14062.1 AAL57863.1 AHJ09663.1 AAA52639.1 AAD25351.1 ABE21926.1 AAI45832.1 AAL06321.1