GT1_e451

<- Back to dbCAN-sub

Summary

Number of CAZy proteins767
Number of CAZy proteins with ECs339
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains544
Number of HMM domains544
Number of HMM domains after cd-hit193
Number of CAZy proteins with the corresponding HMM domains and with ECs222

Substrate Table

EC Count CAZy protein ID Substrates
2.4.1.17 328
AAB65795.1 AAY41045.1 AAI39785.1 BAA13483.1 ABC96772.1 AAC31425.1 AAL67850.1 AAQ46847.1 BAA07257.1 AAH30974.1 AAR86933.1 BAF85427.1 AAH48926.1 AAI31624.1 AAL67854.1 AAQ84221.1 AAI28416.1 AAD14400.1 AAA61251.1 CAB51369.2 AAA61250.1 ABD42927.1 NP_001065.2 AAK97175.1 AAA42312.1 AAA18020.1 BAO48182.1 ABL16200.1 AAO65542.1 AAX47028.1 AAY32629.1 AAG30422.1 AAY32623.1 ABD60347.1 AAD55093.1 AAQ03157.1 AAY32618.1 ACM80449.1 CAA29657.1 AAG01472.1 AAQ92916.1 AAR95644.1 AAG30421.1 AAA03217.1 AAH58844.1 BAO48177.1 BAA24692.1 AAX47026.1 AAI45970.1 BAK32965.1 BAG36007.1 AAC95002.1 NP_006789.3 AAA41280.1 AAG30417.1 AAA18021.1 AAQ04301.1 BAD96862.1 CAA40797.1 AAY56382.1 CAB41974.1 AAF15549.1 AAQ04806.1 AAA86833.1 ABC88474.1 AAG30418.1 NP_066962.2 NP_001066.1 AAI21037.1 AAY32614.1 AAG30423.1 AAA42314.1 AAQ07456.1 ABC96770.1 BAA23359.1 AAH26264.1 AAI28415.1 AAQ04300.1 AAB20592.2 AAQ03152.1 NP_777187.1 AAR95645.1 AAH28262.1 AAB84259.1 BAK32966.1 AAT77229.1 AAQ84223.1 AAL75964.1 AAQ03155.1 AAA03216.1 AAB96668.1 AAG17003.1 ACM83108.1 AAQ46846.1 CAA06396.1 AAQ03156.1 AAT77230.1 ABA40994.1 AAB26033.2 AAA83404.1 AAP48594.1 AAB28536.1 AAG29816.1 AFH35129.1 AAA63196.1 AAH53576.1 AAL75963.1 AAY32609.1 AAQ84222.1 AAR95635.1 ABE01869.1 BAD12520.1 BAA13482.1 CAD12275.1 AAD51732.1 BAA18960.1 AAR95632.1 BAF82108.1 AAY32613.1 AAY32615.1 AAH78732.1 AAA51871.1 AAY32616.1 AAX47030.1 AAQ84227.1 AAF78145.1 BAA07263.1 AFQ20807.1 AAQ46845.1 AAI07932.1 ABC96774.1 AAC50077.1 BAA07260.1 CAA68415.1 NP_061951.1 AAD54662.1 BAO48183.1 NP_001063.2 AAB50249.1 AAR95629.1 AAB96667.1 AAA92020.1 AAN40695.1 BAD12517.1 AAP48596.1 AAX47032.1 AAQ92915.1 NP_444414.2 BAG60653.1 NP_061950.2 AAA63195.1 NP_000454.1 ABC96775.1 ACM82967.1 AAG30416.1 BAG36270.1 BAO48181.1 AAQ84226.1 AAQ84220.1 NP_009051.1 AAX47031.1 AAF25010.1 ABC71921.1 AAR95636.1 AAB19791.2 ABD60346.1 AAA18023.1 AAQ03154.1 AAA42315.1 AAF14353.1 ABL16197.1 AAC25491.1 AAK97174.1 ABL16198.1 AAB81537.1 AAA51868.1 BAD96592.1 AAY32607.1 AAY32612.1 AAY32606.1 AAR86934.1 AAY32605.1 AAG30420.1 AAY24023.1 BAG36384.1 BAB82476.1 AAP48593.1 ABC96771.1 AAY32611.1 BAK32964.1 AAC41717.1 AAI71879.1 AAY32628.1 AAR95639.1 AAL67853.1 AAY32608.1 AAS47487.1 BAD12519.1 AAQ03153.1 ABF47107.1 AAX47029.1 NP_113721.5 AAR95634.1 AAL67852.1 AAH69210.2 NP_033493.3 CAD12274.1 AAY32620.1 BAF83523.1 AAH93516.1 AAS99732.1 ABE01872.1 NP_061949.3 BAG61887.1 AAA42310.1 NP_659545.2 AAR95640.1 AAY32610.1 NP_061966.1 AAY32619.1 AAA65979.1 AAK31597.1 ABE01876.1 AAQ03151.1 AAY32627.1 AFN10616.1 AAA51867.1 BAA07262.1 AAA61248.1 ABE17748.1 AAY32624.1 CAA68351.1 AAH89792.1 AAF15547.1 AAR95641.1 AAB81536.1 AAR10772.1 BAD96559.1 AAY32626.1 CAB51368.1 AAQ84229.1 AAG21377.1 AAR95643.1 BAG65116.1 ABC96773.1 AAC52219.1 AAQ84224.1 AAQ92914.1 AAI13650.1 CAL32687.1 AAF03522.2 AAM51149.1 AAD08808.1 ACM81501.1 AAT77231.1 AAY32625.1 AAQ04478.1 AAH20971.1 AAH78782.1 AAQ05895.1 AAH19861.1 AAF15546.1 BAF85437.1 BAE22997.1 AAI46022.1 CAA27198.1 AAA42311.1 BAA07261.1 BAE24468.1 NP_001068.1 AAY32617.1 ABL16199.1 AAY32622.1 NP_071564.2 AAQ84228.1 BAB22243.1 AAG21378.1 ACM82186.1 ABD42926.1 AAG43197.1 AAR95633.1 BAO48180.1 AAD24435.1 AAG30424.1 CAA44961.1 BAA07258.1 NP_036815.1 AAP48599.1 NP_787040.2 BAA07259.1 AAI51539.1 AAR95642.1 BAD12518.1 AAH69940.1 NP_066307.1 AIM58896.1 AAH01521.2 NP_061948.1 NP_695226.3 AAX47027.1 AAR95637.1 AAQ84225.1 AAA80547.2 AAK49991.1 AAT94066.1 AAR95631.1 NP_775417.1 AAA36793.1 AAA40524.1 BAO48178.1 AAT77232.1 NP_001067.2 NP_038729.1 AAA42313.1 NP_775445.2 AAK97173.1 AAY32621.1 AAQ05894.1 AAG30419.1 AAA83405.1 AAA61247.1 AAL67851.1 AAF15548.1 AAR95638.1 ACM83554.1 NP_476446.2 ABE01867.1 ABE01866.1
2.4.1.- 11