Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…
View Swiss-Prot


Protein Name Strain Uniprot PDB Family EC Sequence
type lineage
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component Chloroflexi bacterium A0A432K415 OR6_9 view >A0A432K415 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=Chloroflexi bacterium MAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVADVTTHPKTARMAKTLAGIYDLQHSPEHHDKMTFKSPTSGEPVALSYLVPETQDDLLRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLFGLNDKRHEANLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPDPYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRPDNEEDRKYCIGFAIPVATPGLKFICRPSHDLGRPLAEYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKATLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGIWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVAAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKFYQGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_Chloroflexi bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium MP-NPac-SRR3961935-G1 A0A2N0MSH1 OR6_9 view >A0A2N0MSH1 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium MP-NPac-SRR3961935-G1 MAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVADVTTHPKTARMAKTLAGIYDLQHSPEHHDKMTFKSPTSGEPVALSYLVPETQDDLLRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLFGLNDKRHEANLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPDPYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRPDNEEDRKYCIGFAIPVATPGLKFICRPSHDLGRPLAEYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKATLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGIWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVAAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKFYQGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium MP-NPac-SRR3961935-G1
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium MP-SInd-SRR3963457-G1 A0A2N0MHR1 OR6_9 view >A0A2N0MHR1 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium MP-SInd-SRR3963457-G1 MAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVADVTTHPKTARMAKTLAGIYDLQHSPEHHDKMTFKSPTSGEPVALSYLVPETQDDLLRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLFGLNDKRHEANLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPDPYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRPDNEEDRKYCIGFAIPVATPGLKFICRPSHDLGRPLAEYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKATLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGIWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVAAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKFYQGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium MP-SInd-SRR3963457-G1
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium Io17-Chloro-G5 A0A2N0LGS2 OR6_9 view >A0A2N0LGS2 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium Io17-Chloro-G5 MAVRTGEEFLEGLRDGREVWLEGERVDDVTTHPKTARMAATLAGIYDLQHRPENHDRMTFKSPTSGEPAALSYLMPETQEDLMRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLYGLKDQRHADNLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLTLAELPDEYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRSDMEEDRKYCIGFAVPVATPGLKFICRPSHDMGRPLADYPLSGQFDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDIELANMTVQKVTLWRQYMQQVSVKNIAKLEFILGIVHGITESIGIGVYAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGLWPAPEPWIAMRNWYPDAYSRVVAIVEQLAAGGLMLTPTEEDMSGPLAGEIRKYYQGASIDAREKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERFFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMSELEGG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium Io17-Chloro-G5
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G4 A0A2N0KTR7 OR6_9 view >A0A2N0KTR7 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G4 MAIRTGQEYLAGIRDDREVWLDGERVDDVTTHPKLARMAQTVAAIYDLQHDPDLRDQMTFTSPTSGEPVSLSYMVPHSQEDLARRKHALEIIAGSVNGMLGRTPDYVNICVVAARQMAHLYGRNDSRFGDNMVAYHEYVRENDLCLTHTFGHPQVNRSVAISELPDPYIAVGIVDTTDEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLREDAPEDEPYCIGFSIPVNTPGLKFICRQAYDDGKSLYDYPLSGRYDEMDCLAIFDDVLIPWDRVFSFRDVALSNEAVQKVTLWRQYAQQVAVKNVAKLELILGMVRRITEGIGISRFDQVREKISEIIDILATNNAFLRAAEADAEPVDGGLGEGIWLASEPLIAMRHWYPDAYQRVTQIIQQLCAGGLMLTPSEADVKGPLSADIEKFYQGADLAAKDRIQLFRLAWDLIGTEFGSRQTLYERYFNGDIVQLRQRRFASYNYSRAEAALASFFDKLQADD

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G4
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G2 A0A2N0KKX1 OR6_9 view >A0A2N0KKX1 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G2 MVVRTGEQFLQGLRDSREVWLEGERVADVTTHPKMARMAKTLAGLYDLQHLPENHGRMTFKSPSSGESVALSYLVPETIEDLLRRRTALEITARSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLFGRNDKRHGDNLRGYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPDAYTAVGVVEKTSEGVVVRGAKLLATLAPFSDEIFCPVYRPLRPGVEEDRKYCIGFALPVATPGLRFICRPSHDLGRPLADYPLSGQFDEMDAVAIFDDVLIPWDRVFIYDDVELANLTVQKVTLWRQYMQQVSVKNIAKLEFILGIVHGITESIGIGGYAHVQEKTAEVIDTLETVRAYMRAAEADAGRYEDAGPGAEGIWPAAEPWIAMRHWYPEAYARTASIIEQLAAGGLMLTPTEADLAGPLAEDIGKYYQGASVGAKERVRLFRLAWDLIGTQFGSRQSLYERFFNGDVVQLRQRRYASYDYSRADASLATFMDELEGG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium Casp-Chloro-G2
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component Acidobacteria bacterium A0A2E4JET7 OR6_9 view >A0A2E4JET7 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=Acidobacteria bacterium MAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVADVTTHPKTTRMAKTLAGIYDLQHTAENHNRMTFKSPTSGEPVALSYLVPETQEDLMRRRGALEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQITASRQLAHLYGLNDKRHEANLRNYHEYVREKDLCLTHAFGHPQVNRSLTLDELPEPYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLTTLAPFSDEIFAPVYRPLRPDNEEDRKYCIGFAVPVTTPGLRFMCRPSHDMGRPLADYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKVTLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGLWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVSAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKFYQGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Acidobacteria;s_Acidobacteria bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component Dehalococcoidia bacterium A0A2E2VKN4 OR6_9 view >A0A2E2VKN4 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=Dehalococcoidia bacterium MAVRTGKQFLEGIRDGREIWLEGERVDDVTTHPKLARMANTLASIYDIQVSPEHHDVMTFKSPSSGEPVARSFMIPETQEDLLERRKALEVVAHWSYGMLGRTPDYVNIQLTAMRQAAHVYGQKDKRFSDNIIRYYEYVRENDLCLTHTFGHPQVNRAVPISDLPDPYVALGAVDTNSEGIIVRGAKLLATLAPFSDEIFSPVYRPLRPDAEEDKKYCIGFAIPVNTPGLKFICRQSYDRGDSLYDYPLSGQYDEMDALAVFDDVLIPWDRVFAYEDIELANHTLQEVAMWRHYMQQVAVKSIAKLEFILGITHGIAEGIGITGFGHVQEKISEIIDTLETVRSYMRAAEADAGPFLGEGIWPAPEPWIAMRNWYPDAYSRIVWIIEQLAAGGLMLTPSDQDLNGPMAETIAKYYQGATADAPERIKLFRLAWDLVGTQFGSRQTLYERFFNGDVVRLRQRRFETYDYSKAKESLRSFMDRPTG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;c_Dehalococcoidia;s_Dehalococcoidia bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component Chloroflexi bacterium A0A2D9W9U3 OR6_9 view >A0A2D9W9U3 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=Chloroflexi bacterium MAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVSDVTTHPKTARMAKTLAGIYDLQHNPEYRDRMIFESPTSGEPVALSYLVPETQEDLMRRRGALEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLYGLNDKGQEANLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPEPYTAVGVVGRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRPDNEEDRKYCIGFAVPVATPGLKFMCRPSHDLGRPLADYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKVTLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGLWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVAAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKVYHGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVIQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_Chloroflexi bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component Dehalococcoidia bacterium A0A2A5FF71 OR6_9 view >A0A2A5FF71 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=Dehalococcoidia bacterium MTRDQRFXMAVRTGEQFLEGLRDGREVWLEGERVADVTTHPKTARMAKTLAGIYDLQHSPEHHDKMTFKSPTSGEPVALSYLVPETQDDLLRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLFGLNDKRHEANLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLSLAELPDPYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRPDXEEDRKYCIGFAIPVATPGLKFICRPSHDLGRPLAEYPLSGQYDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDVELANMTVQKATLWRQYMQQVAVKSIAKLEFILGIVHGITEGIGIGGFAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAXYEGEGIWPAAEPWIAMRNWYPDAYERVAAIVQQLAAGGLMLTPTEEDLAGPLAGEIGKFYQGASIDAKKKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERYFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMEELERG

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;c_Dehalococcoidia;s_Dehalococcoidia bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component SAR202 cluster bacterium A0A2A4S4C7 OR6_9 view >A0A2A4S4C7 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase, oxygenase component OS=SAR202 cluster bacterium MAVRTGKQFLEGLRDGREIWLEGERVEDVTTHPKLSRMAHTLASIYDLQVSPEHHEVMTFKSPSSGEPVARSYKIPETQDDLLERRKALEVVANWSFGMLGRTPDYVNIQLTAMRQVAHVYGRKEKRFADNLIRYHEYAREKDLCLTHAFGHPQVNRAVPISDLPDPYVALGAVDTTSEGIIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPIYRPLRPDAEEDKKYCIGFALPINTPGLKFICRQSYDRGDSLYDYPLSGRYDEMDALAVFDDVLIPWDRVFAFEDVELANYALQQVPMWRQYMQQVAVKNIAKLEFILGITHGIAEGIGITGFGHIQEKIAEIIDILETVRAYMRSAEADAAPSEGEGIWPAQEPWIAMRNWYPDAYVRVIWILEQLAAXGLMLTPSEEDINGPMAEDIGKYYQGATANAADRVKLFRLAWDLVGXQFGSRQTLYERFFNGDVVRLRQRRFETYDYSRARESLRSFMDGPTGK

Bacteria

d_Bacteria;p_Chloroflexi;s_SAR202 cluster bacterium
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase hydrothermal vent metagenome A0A160V833 OR6_9 view >A0A160V833 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase OS=hydrothermal vent metagenome MAVRTGEEFLEGLRDGREVWLEGERVDDVTTHPKTARMAATLAGIYDLQHRPENHDRMTFKSPTSGEPAALSYLVPETQEDLMRRRGAMEIVAQSCHGMLGRTPDYVNIQVTASRQLAHLYGLKDQRHADNLRNYHEYVRERDLCLTHAFGHPQVNRSLTLAELPDEYTAVGVVDRTSEGVIVRGAKLLATLAPFSDEIFAPVYRPLRSDMEEDRKYCIGFAVPVATPGLKFICRPSHDMGRPLADYPLSGQFDEMDALAIFDDVLIPWERVFIYDDIELANMTVQKVTLWRQYMQQVSVKNIAKLEFILGIVHGITESIGIGVYAHVQEKNAEVIDTLETVRAYMRAAEADAAPYEGEGLWPAPEPWIAMRNWYPDAYSRVAAIVEQLAAGGLMLTPTEEDMSGPLAGEIGKYYQGASIDAREKVRLFRLAWDLIGTQFGSRQTLYERFFNGDVVQLRQRRYATYDYSRADASLELFMSELEGG

unclassified

s_hydrothermal vent metagenome

Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.