Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> GUT_GENOME011354_00582 MSYDIKRSVSLYSYQDEYYDGKLDLEGCLRETAKTGATGVELLAEQMIHRFPLPIETEEFRAQWFDWLKKYGLEPSCYDAFLENKIYDNRTLSLGEQINMMKRDIRLASMMGFPTLRTLVSTPMDVIEGSLEYAEEKNVKICLEVHAPFSLNSGWADGYMEMIKRTGTKFFGFMPDMGIFCKNIPDVVRDKARRMGASEECIKIVDDAYAQRVAKGFTKIKYDLNLGKANMEYRMANGIKEMMDAIEAAGGNDADRWYGNASFTYSWSEPQDIIDNIDYIYHTHAKFYNVHEDYVETAVAIPEVIEAFKKAGYKGYLSSEYEGGEHLRDVGVDSIEQVRRHQEAMRRAIEG*


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.