Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> GUT_GENOME089768_00152 MSIEKGTPRRGICLYSYHNLLGKTMTLDDAFEEMADTGATCFEFLTSYIPNYPNPSPEWVDHYWRLCEKYNMQPSELGHWAENHLHRGKGMSDDEVVEELKQDFRLAHLLGFKALRTKITCTNEICDPEPGWQNYIEKALPYAEKYDVRMQNEVHLPTTLHTPHIRDEYLDFIHRTKTSHFGFNIDFGTFQYKAAKGMEDMAWLNFDDITKPEEIVDFLPYSYVCHAKFTYMNENFEEETIPYPEVIKLMVDNGWSGDLLSEYEGGIRFHAEEGPDKFAQAMVEIPEQVRRHQIMLRNILGY


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.