Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> GUT_GENOME140601_04098 MAALGQRFRDSLQDGRTVWLDGEKVENVSQHPAFQGTLQTLTALFATLEDNVLREHVGFRSPVTGEYVHNAFLVPASLEDLQRRTAAFACWTKKTHGVMSRLSEYARSLVTGWYAARERYQVFDPQFAEKIVRYYEQARDQHRFVTTALLDPQIDRSKGPSEQKDPDAVLRIVRKTEDGVVLRGAKMIATAGPYTHDFLVYPFHRIADGDLAHAHMMIVPANTPGLHIICRESFAADRREVYPLSSRYEEMDAVLLFDDALVPWERVFLHDNPQAVWQLRMDETANGLAYHTTVVRLLAKLEFVAGVAFAVAEAIGADHHLHVQEKLGELVIQLETVKALLIASEAGGKADVYGTFVPDPTPIETARNLGPRYYPRAIEILQQIGAGGFMQVPSNGERLQAELGGLLQKYYRGAKIDAEGRIALFKLAWDLIGSPLGSRHELYERFYLGDPVRTYAAQYQNCDKERLQSRLRDFWNLAAGKEAKEYDSKSAVSL


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.