Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> A0A124FJV2 MRKNVKLFAVIILVFSLLLTSCGVKDTTSSNVPESDVIYQVMIDRFYNGDKSNDDPEVSKGMFDPTYTNWRMYWGGDLKGLTEKIPYIKGMGVTAIWISPVVDNINKPAIYNGEINAPYHGYWARDFKRVEEHFGTWEDFDNFVKTAHANGIKVVLDFAPNHTSPADENNPDFAENGALYDDGKLLGTYSNDVNKLFHHNGGITNWNNLKDLQDKNLFDLADLDQSNPIVDEYLKDSIKLWFSHGIDGVRLDAAKHMSMEWMKSFADTIYSVKKDAFLFAEWMLSGPTDPLYGYNIQFANTTGFSVLDFMLNSAIRDVFGKGYGFDRLNDTIEETNKDYDNPYKLITFIDNHDMPRFLSINDDKDKMHEAIAFIMTSRGIPAIYYGTEQYLHNDTNGGNDPYNRPMMEKFDGNTKAYVLIRELSKLRKATPALQYGKTVARYVSDDVYIYERQYGKDIVVVAINKGEETTVKNIETSLRKGKYSDYLKGLLEGVNLKVERGNGENNILSITLPKDSVSIWTNVRVK


Copyright © 2023 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.