Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> A0A1S2F7Y9 MPKIEISHSKSDHFRFIKNPELLFAGQVVDEDFFYGPPQIHDFCEIIYVVEGCGEFTIAGKIYELHKGDVAIYNPGIPHEERSITDGPFKVIYCGVDSLHIEGVPQGMLLPAYVEPVISCEKYAYKVESYLSEILRECDSQVLGYETLSTNLLMSLITVIYRIVDVKHQFQSLKGKNEIALRTKHFIDTNYTQSISLKDIADTMYVSQHYLSHLFKKEVGDSPFNYLISRRIEEAKRLLADSEMPVHEVASQVGYGNDKYFSMLFKKITGQTPSSFREQSKLGTE


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.