Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> A0A388MVE7 MPKIEIPHRKSDRFRFKKTPELLFAGQVVDERRFYAPPQIHDFREIIYIVEGAGEFRIAGKTYEVRPGDVAVYNAGVPHEERSLSPQPFKLIYCGVSNVHIEGVPQGQLLPAYVEPVIPCEKYAYKVESCLSEMLQECDSQVLGYETLSNNLLMSLITLLYRIVDVKHPFDPLKDKNEITVRTKQFIDKNYTRSITLKEIADTLYVSQHYLSHLFKKELGDSPVNYLITRRIEEAKRLLAGSDAAIHEIASRVGYGNDKYFSMLFKKVTGQSPSAYRDAEKQKRTGR


Copyright © 2024 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.