Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> A0A3A6K3M5 MKRARGVLVFVLVIVLLLSIPGATVFAQETVNDLGPVSSKDVIYQIITDRFYDGDSTNNIPVGFSSNLYDGTGADLKLYQGGDWDGIVQKIPYLKGMGVTAVWISAPYENRDTAIIDYQNDGSYDTWTSFHGYHVRNYFATNKHFGTLNEFKDLRDALHENGIKLVIDFVTNHTSREMNPTNNNAPEDGKLYEPDRKENGEFAFDANGEPYDYNNDGLIENLIADPNNNINGWFHGLGDRGNNSSRFGYRHKDLGSLADFSQQHSDVVAYLEAAMLFWSDLGVNGIRHDATLHMDPSFVKGLKDVVDSRKTVTHFGEFFIGRPDPKYDEYVYFPKQTGVNNLDFEFYRAASTTFGSFSTPMSNFANMLVYTQEDYDHPNQTVTFLDNHDVTRFGYTQRSQKVYNAALAVLLTSRGIPTIYYGTEQYVIPGDASDVAGRVYMPTECGFSTTTTAYQLIATLSTLRRSNDAIAYGTTTVRYSDDNVMVFERQFYDDVVVVAVNRQPDSASVIPAIQTNLPTGQYSDYLDGSLFGTATTVQNNLIPSFTISGGGVCVWQYQASEAPSTPQIGDVISTTGRPGNTVHIYGDGFSGNISVYFGTTAATVQSTTANKIVATVPEGVNAGLQPITVRKGTATSNAIYYNVLSGDQNQIVFHVSAETQLGENIYIVGNIPELGNWNPDNCTESMLNPNYPEWFLPVSVPSGTTIEFKFIKKDALGNITWESGSNRTVTSSSNPCGVVDTEVYTWRN


Copyright © 2023 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.