Database for Polyphenol Utilized Proteins from gut microbiota
Loading…

> W7Z5J4 MRSLKVCVKAIALSFIFFSLLSLPTVVEAGVTNKVNYSKDVIYQIVTDRFSDGNTANNPTGTIFSQNCSDLHKYCGGDWQGIINKMNDGYLTDLGITALWISQPVENVYALHPSGYTSYHGYWARDYKKTNPYFGNFTDFDRLVSTAHSKGIKIIMDFTPNHSSPALETNPNYVENGALYNNGAMLGNYSNDRNKLFHHNGGTDFSSYEDSIYRNLYDLADYDLNNKVIDQYLKESIKLWLDKGIDGIRVDAVKHMSEGWQTSLMSDIYSHKPVFTFGEWFLGSGEVDPQNHHFANESGMSLLDFQFGQTIRSVLKDRTSNWYDFNEMIKSTEKDYDEVIDQVTFIDNHDMSRFSVGSSSNRQTDIALAVLLTSRGVPTIYYGTEQYLTGGNDPDNRKPMKTFDRSTNSYKITSKLASLRQRNSALGYGNTTERWINSDVYIYERKFGNSIVLTAVNSSNRNQTISNLNTSLPQGNYTDELQQLLDGNAITVNANGSANSFQLRANSVAVWQVTKESTSPLIGHVGPMMGKTGNTVTVSGEGFGDKKGSVLFGSTSAEIVTWSNTEIQVKVPSVTAGHYNLSVVNATNAKSPAYEKFEVLSGNQVSVRFAVNNATTNSGTNVYIVGNVSELGNWDPNKAIGPMFNQVMYKYPTWYYDISVPAGKNLEYKYIKKDQNGNVIWQSGNNRTYTSPATGTDTVITNW


Copyright © 2023 University of Nebraska-Lincoln | Dr. Yin's Lab at UNL
Handcoded by Pengxiang Zhang & Yinchao He.